• English

„Vreme leti ne čekajući nikoga“.

Ono što smo želeli da postignemo formiranjem Udruženja za artroskopsku hirurgiju i sportsku  traumatologiju Srbije (ASTAS), jeste da okupimo i povežemo ljude koji dele zajednička interesovanja u ovoj oblasti medicine. Poznato je da širom sveta postoje udruženja visoko profesionalno usmerenih ka artroskopskoj hirurgiji i sportskoj traumatologiji. Postoje čak i specijalizovani časopisi iz ove oblasti.

Primarni cilj naše organizacije je obrazovanje. Mi želimo da se približimo sadašnjem svetu znanja i trendova u široj stručnoj javnosti u zemlji. Želimo da popularišemo ovu operativnu tehniku, da edukujemo mlade lekare koji su zainteresovani za artroskopiju. Takođe želja nam je da se uvede standard u našem radu. Uz sve ovo pokušaćemo da dovedemo vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve i da učimo od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama.

Ono što je krajnji cilj jeste povezivanje sportista i sportskih ekipa sa hirurzima, sportskim lekarima, fizijatrima i terapeutima.

Dr Vaso Kecojević
Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a