• English


Petak, 30. maj

09.00  Dobrodošlica i otvaranje skupa
09.30 Istorija i razvoj artroskopske hirurgije – Doc. dr  D. Marić
10.00 Oprema i instrumenti – Prof. dr  Z. Temelkovski
10.30  Anestezija u artroskopskoj hirurgiji kolena – Doc. dr S. Ninković
11.00 Osnovni principi dijagnostike u artroskopskoj hirurgiji kolena – Dr V. Kecojević
11.30  Mogućnosti artroskopske hirurgije kolena – Prof. dr D. Savić
12.00  Artroskopska meniscektomija – Doc. dr M. Kadija
12.30  Artroskopske suture meniskusa – Dr N. Daraboš
13.00  Operacija na sinoviji i zglobnoj kapsuli – Dr  B. Halvadjan
13.30  Artroskopija – hirurgija „bez komplikacija“ – Prof. dr M. Milankov
14.00  Postoperativni tretman i rehabilitacija pacijenata nakon artroskopske hirurgije kolena – Dr B. Vukosav
14.30 – 15.00 Diskusija
15.00 – 16.00  Ručak
16.00 – 19.00 Vežbe na modelima uz instruktore
20.00 Svečana večera – Vila Prezident u Sremskim Karlovcima


Subota, 31. maj

9.00 -13.00 Artroskopske operacije (live surgery) – praktičan rad polaznika kursa u operacionoj sali
13.30 Dodela sertifikata i zatvaranje kursa
14.00 Izlet – Petrovaradinska tvrđava i Sremski Karlovci – poseta jednoj od karlovačkih vinarija uz degustaciju vina

Aktuelno