• English

Zvaničan jezik
Opis edukacije
Lokacija održavanja
Kotizacija
Kako do nas

Osteoporosis Essentials
Densitometry, Diagnosis and Management

An international course of IOF and ISCD
27.02. – 01.03.2015.
Novi Sad, Serbia

Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj  А-1-2324/14 i po njoj  predavači dobijaju 14 a slušaoci 7 bodova

Zvaničan jezik
Zvaničan jezik predavanja je engleski ali smo u mogućnosti da obezbedimo simultan prevod na srpski i exYu jezike polaznicima kojima je to zaista neophodno.

Opis edukacije
International Society for Clinical Densitometry (ISCD) u saradnji sa International Osteoporosis Foundation (IOF) su zajedničkim snagama svojih eksperata osmislili ovaj jedinstveni program koji je dostupan u celom svetu.Predavanja su formirana pod pokroviteljstvom Joint Entity of IOF and ISCD, i zamena je za Bone Densitometry Course koji su pre nudile obe organizacije.

Osnovni cilj ove edukacije je da se obezbedi standardizovana procedura i da kroz informisanje podigne nivo znanja u koštanoj denzitometriji i samoj osteoporozi. program je namenjen svima onima koji pre svega kliničarima koji se u svom svakodnevnom radu sreću sa osteoporozom, internistima, endokrinolozima, reumatolozima, fizijatrima, lekarima opšte prakse ali istovremeno i svima onima koji učestvuju u procesu dijagnostikovanja i lečenja osteoporoze.

Ova specijalizovana edukacija će imati akcenat na sledećim temama:

  • značaju denzitometrije za postavljanje dijagnoze osteoporoze, procena rizika za nastanak preloma i monitoring lečenja;
  • interepretaciji nalaza centralnog DEXA pregleda
  • kako prepoznati greške u DEXA nalazima
  • značaj anamneštičkih podataka i kliničkog pregleda u identifikovanju pacijenata sa rizikom za nastanak preloma
  • radiološki nalaz kod pacijenata sa osteoporozom
  • značaj ne-farmakološke terapije ( vežbe, kalcijum, D vitamin) u lečenju osteoporoze
  • opcije u okviru farmakološke terapije i njihovi principi delovanja
  • korisnost kombinovanja farmakoloških terapija u lečenju osteoporoze

Lokacija održavanja
Predavanja će se odvijati u Kongresnom centru Master centra Sajma u Novom Sadu
http://www.sajam.net/live/Congress+Centre
Smeštaj po posebnim cenama za učesnike edukacije je obezbeđen u Master Hotelu****
http://www.a-hotel-master.com

Kotizacija
Kotizacija za kurs iznosi 280u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja ( uključeno je prisustvaovanje predavanjima, štampani material, ručak u petak, subotu i nedelju, večeru u petak i subotu kao i kafe pauze tokom sva tri dana).
Kotizacija za kurs + smeštaj u Master Hotelu**** na bazi 2 noćenja sa doručkom je 350€ u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja.

Uplata kotizacija i paket aranžmana vrši se direktno na dinarski ili devizni račun ASTAS-a.
Dinarske uplate se obračunavaju prema srednjem kursu NBS na dan same uplate.

Sve tehničke informacije i uputstva za uplatu možete dobiti od knjigovodstvene agencije:

e- mail: bajtbiro@sbb.rs
mob. +381 69 4269570
tel./ fax. +38121 4740240

Kontakt osoba: Milica Markov.

Kako do nas
The Congress Centre
of Novi Sad Fair
Hajduk Veljkova 11
21000 Novi Sad
Pozdravno pismo Program kursa i predavači Registracija

 

Aktuelno