• English

Po popisu iz 2011. godine u Vojvodini od 1,9 miliona stanovnika, njih skoro 760 hiljada su stariji od 50 godina od čega je žena 340 hiljada.  Znajući svetske standard da oko 30% žena u menopauzi ima osteoporozu, moramo se zabrinuti nad brojem osoba koje ne da nisu lečene, nego nisu čak ni upućene od strane lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na  DEXA pregled

Da bi podigli osteoporozu u vidnom polju svih lekara koje u svakodnevnom radu ova problematika dotiče i omogućili da što veći broj pacijenata bude informisan na tu temu, odlučili smo da napravimo dvodnevnu aktivnost.

Prvi dan 19.10. 2017. je predviđeno da se u Master centruu u Novom Sad sa početkom u 14h  održe sledeća predavanja:

– Značaj screening-a masovnih nezaraznih bolesti; Mr. Radoslav Latinović Public Health England, London UK

– Osteoporoza – značaj u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; Prim. dr Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad,

– Osteoporoza i gojaznost; Prof. dr Edita Stokić, pomoćnik direktora KC Vojvodine, Novi Sad

– Bisfosfonati, kome i koliko dugo; Prim. dr  Katarina Simić-Pašalić, Institut za reumatologiju, Beograd

–  Osteoporoza i dijabetes; Doc. dr Tijana Ičin, Klinika za endokrinologiju KC Vojvodine, Novi Sad

– Značaj određivanja parametara koštanog metabolizma, Ass. dr Jovanka Paro- Novaković, Klinika za endokrinologiju KC Vojvodine, Novi Sad

– Osteoporoza i sarkopenija; Doc. dr Vladimir Harhaji, Klinika za ortopediju KC Vojvodine, Novi Sad

Za drugi dan, 20.10.2017. smo planirali da organizujemo u dva objekta Doma zdravlja Novi Sad informativni pult i screening mesta za pacijente.

Aktuelno