• English

Degenerativno oboljenje kuka je jedan od najčešćih uzroka pojave bola u kuku. Oboljenje ima progresivan karakter, što znači da polako nastaje i vremenom se tegobe pogoršavaju. Oko 10% svetske populacije starije od 50 godina boluje od ove bolesti.

Uzrok propadanja zgloba može biti nepoznat, što se naziva primarna artroza (okoštavanje), ili je posledica prethodnog oboljenja ili povrede zgloba kuka, kad se naziva sekundarna artroza. Postoji pet glavnih uzroka naastanja artritisa : osteoartritis, reumatoidni aartritis, ankilozantni spondilitis, sistemski lupus eritematosus i psorijatični artritis. Zajedničko za sve je da vremenom dovode do smanjenja obima pokreta kuka uz prisustvo jačih ili slabijih bolova. Može biti zahvaćen jedan ili oba zgloba kod istog pacijenta.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i radioloških nalaza (radiografija, CT ili MRI), nakon čega se donosi odluka o daljem načinu lečenja.

Lečenje podrazumeva medikamentoznu terapiju, fizikalne procedure i operativno lečenje. Operativno lečenje podrazumeva korektivne osteotomije ( što se danas sve ređe koristi), artroplastiku zgloba protezom kuka, i u novije vreme kod početnih stadijuma i impigement sindroma primenjuje se artroskopska hirurgija zgloba kuka.

Cilj svakog lečenja je da se smanji lokalni upalni proces, smanji bol i poveća obim pokreta.

Aktuelno