• English

ECTS and Mellanby Centre Training Course:
Diagnostic Tests for Osteoporosis – Clinical Use of Bone Turnover Markers
and
Diagnostic Tests for Osteoporosis – Identification of Vertebral Fractures

Diagnostic Tests for Osteoporosis Clinical Use of Bone Turnover Markers
Markeri koštanog metabolizma (MKM) se već dugo vremena koriste kao dijagnostički testovi metaboličkih bolesti kostiju. Tokom prethodne dve decenije otkriveni su markeri specifičniji za metabolizam same kosti i njihova primena je našla značajno mesto u lečenju ostopoze sa akcentom na monitoring efekta terapije. Ovaj kurs ima za cilj da slušaoce upozna sa kliničkim značajem markera koštanog metabolizma i namenjen je lekarima opšte prakse ali i onima različitih specijalnosti ( endokrinolozima, reumatolozima, internistima, specijalistima kliničke biohemije…)
Na kraju kursa učesnici bi trebalo da:

  • razumeju proces koštanog remodelovanja i kako on može biti praćen korišćenjem MKM
  • upoznaju se sa metodama za utvrđivanje vrednosti MKM
  • razumeju značaj i ulogu MKM u dijagnozi i monitoringu različitih bolesti uključujući osteoporozu, hronične bolesti bubrega, Padžetovu bolest, osteomalaciju, GIOP i PHTP
  • budu upoznati sa stavovima o kliničkoj upotrebi MKM vodećih stručnih udruženja: Association for Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, National Osteoporosis Society, Bone Research Society, Society for Endocrinology, European Calcified Tissue Society i British Society for Rheumatology.

Diagnostic Tests for Osteoporosis Identification of Vertebral Fractures
Jedna od pet osoba starije životne dobi će zadobiti vertebralnu frakturu koja će najčešće ostati asiptomatska i slučajno dijagnostikovana putem RTG-a ili u poslednje vreme, zahvaljujući denzitometriji uz pomoć VFA (vertebral fracture assessment ) opciji koju taj pregled nudi. Primena ove tehnike je u porastu širom sveta te stoga raste i potreba za dodatnom edukacijom iz ove oblasti. Ovaj celodnevni kurs je namenjen lekarima kliničarima kao i tehničarima koji rade DEXA preglede.
Na kraju kursa učesnici bi trebalo da

  • razumeju značaj otkrivanja vertebralnih fraktura
  • razumeju značaj tehnički kvalitetnog snimka
  • saznaju sve tehnike korisne za dijagnostikovanje vertebralnih preloma
  • preopoznaju degenerativne deformitete kičmenih pršljenova
  • prepoznaju kliničke odlike vertebralnih preloma

Zvaničan jezik
Zvaničan jezik predavanja je engleski ali smo u mogućnosti da obezbedimo simultan prevod na srpski i exYu jezike polaznicima kojima je to zaista neophodno.

Dnevna kotizacija                    150€
Kotizacija za jedan dan, štampani materijal, ručak, kafe pauze, večera u petak 10.06.2016

Dvodnevna kotizacija              250€
Kotizacija za oba kursa, štampani materijal za oba kursa, ručak prvog i drugog dana, kafe puza, večera u petak 10.06.2016.

Paket aranžman                        290€
Dvodnevna kotizacija, štampani materijali za oba kursa, ručak prvog i drugog dana, kafe pauze, večera u pretak 10.06.2016. smeštaj u petak 10.06.2016.

Cena paketa aranžmana za učesnike iz farmaceutskih kompanija van sponzorskih paketa                         200€

Akreditacija

Kursevi su akreditovani odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-2746/15A-1-2747/15a sa po 6 bodova za slušaoce za svaki dan edukacije, što ukupno za oba dana donosi 12 bodova

Lokacija
Predavanja će se odvijati u Kongresnom centru Master centra Sajma u Novom Sadu
http://www.sajam.net/live/Congress+Centre

Pozdravna reč Program Registracija
Aktuelno