• English


Petak, 29. maj

08.55   Otvaranje kursa i reč dobrodošlice
09.00   Istorija i razvoj hirurgije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Dušan Marić; Novi Sad, Srbija
09.20   Anatomija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena -Doc. dr Dušica Marić; Novi Sad, Srbija
09.40   Epidemiologija povreda prednjeg ukrštenog ligamenta -Prof. dr Milan Stanković; Novi Sad, Srbija
10.00   Fiziologija i biomehanika prednjeg ukrštenog ligamenta – Dr Vaso Kecojević; Novi Sad, Srbija
10.20   Kafe pauze
10.30   Etiologija povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Zlatko Temelkovski; Skoplje, Makedonija
10.50   Dijagnostika povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Vladimir Harhaji; Novi Sad, Srbija
11.10   Operativna tehnike u rekonstrukciji prednjeg ukštenog ligament-single/duoble bundle – Dr Robert Halvadjijan, Ph.D.; Sofija, Bugarska
11.30   Izbor kalema za rekonstrukciju prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Srđan Ninković; Novi Sad, Srbija
11.50   Fiksacija kalema prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Marko Kadija; Beograd, Srbija
12.10   Kafe pauza
12.20   Rehabilitacija posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Dr Borko Vukosav; Novi Sad, Srbija
12.40   Povratak u sport posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Dr Rogerio Pereira, Ph.D.; Porto, Portugal
13.00   Komplikacije rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Miroslav Milankov; Novi Sad, Srbija
13.20   Artroza nakon rupture prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Dragan Savić; Novi Sad, Srbija
13.40   Artroskopija skočnog zgloba – Dr Xavier Martin Oliva, Ph.D.; Barselona, Španija
14.00   Ručak
16.00 – 19.00 Praktične vežbe na modelima sa instruktorima
20.30   Večera

Subota, 30. maj

9.00 – 13.00 Četiri artroskopske operacije sa prenosom uživo u sali za predavanja Urgentnog centra    Kliničkog centra Vojvodine
14.00   Ručak i dodela sertifikata
17.00   Zatvaranje kursa

Pozdravno pismo Više o kursu Registracija

 

Aktuelno