• English

Nadamo se da se slažete sa nama da smo spremili interesantna predavanja i pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u organizaciji ovog skupa u vidu prezentacije Vaše kompanije zakupom izložbenim prostora kao i sponzorisanjem učešća (troškovi kotizacije) našim zainteresovanim kolegama.

Cena dvodnevnog zakupa izložbenog prostora (2kvm) iznosi 500 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Cena pojedinačne kotizacije iznosi 180 eura u dinarskoj protivvrednosti, a pored učešća na predavanjima i radionicama, obuhvata ručak prvog dana, kafe pauze, materijal i sertifikat za svakog od učesnika ovog Kursa.

Cena smeštaja u hotelu Master, Novi Sad- jednokrevetna soba 50 eura/noć

Ponuda je ravnopravna ka svim farmaceutskim kompanijama.
Srdačan pozdrav,
Organizacioni odbor
Aktuelno