• English
Osteoporoza je sistemska bolest skeleta, koja je posledica smanjene čvrstine kostiju, što povećava rizik za njihove prelome. Predstavlja najrasprostranjeniju nezaraznu bolest u savremenom svetu a posebno u nerazvijenom. Osteoporoza sa sobom nosi značajan morbiditet i mortalitet. Podaci iz SAD kažu da oko 10 miliona odraslih amerikanaca imaju osteoporozu, a u 34 miliona je prisutna niska mineralna koštana gustina (osteopenija) sa povećanim rizikom za prelome. Više od 1,5 miliona osteoporotičnih preloma se dešava u SAD svake godine što uzrokuje oko pola miliona hospitalizacija, 800.000 poziva za hitnu pomoć i preko 2.500.000 kućnih poseta lekara.
 
Prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba čine oko polovine svih osteoporotičnih preloma. Prati ih jak bol koji u akutnom periodu može trajati između 4 do 6 nedelja, gubitak telesne visine, deformacija kičmenog stuba (kifoza) i globalni poremećaj psihičkih i fizičkih funkcija. Prelom jednog pršljena kičme udvostručuje verovatnoću preloma sledećeg ili preloma kuka. Prelomi kuka prestavljaju najtežu kliničku manifestaciju osteoporoze jer nose rizik smrtnosti od 20% u prvoj godini posle preloma. Prelomima kuka su podjednako izloženi i žene i muškarci a najznačajniji faktori rizika su starost i pad.
Socioekonomski aspekt osteoporoze govori o enormnim troškovima koje drušvo izdvaja za lečenje osteoporotičnih preloma. Prema podacima iz SAD u 2002. godini utrošeno oko 15 milijardi dolara na saniranje posledica osteoporotičnih preloma. Već je navedeno da je glavni faktor rizika za osteoporotične prelome starija životna dob. S obzirom na populacione prognoze koje jasno ukazuju na
Otkriće receptora aktivator nuklearnog faktora-kB ligand (RANKL) kao ključnog regulatora aktivnosti osteoklasta omogućilo je novi terapeutski cilj u osteoporozi. Prethodne studije su pokazale da denosumab, visoko specifično anti-RANKL antitelo, brzo i značajno smanjuje resorpciju kostiju. Farmakokinetika ovog antitela omogućava doziranje subkutanom injekcijom u intervalu od 6 meseci. Denosumab, sudeći po rezultatima  kliničkih studija ali i iskustvima iz svakodnevne kliničke prakse, prestavlja snažno oružje u borbi protiv osteoporoze kako danas tako i u budućnosti
Aktuelno