2. Simpozijum o regenerativnoj
ortopediji

Simpozijum je održan od 27.02. do 28.02.2015. u hotelu Prezident u Novome Sadu, u organizaciji Udruženja za regenerativnu ortopediju ORTO-CELL (Osnivač Prof. dr Dušan Marić) i ASTAS-a.

Regenerative orthopedic society ORTOCELL je najmlađe udruženje vezano za Asocijaciju za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS).

Misija udruženja je da se regenerativna ortopedija uvede u svakodnevnu kliničku praksu, da se osnove regenerativne medicine i ortopedije približe studentima kao i svim drugim zdravstvenim radnicima kojima je cilj stručni napredak.

Simpozijum je imao za cilj da prikaže nove vrste i mogućnosti lečenja pogotovo u polju lečenja matičnim ćelijama, raznim derivatima krvi, faktorima rasta, mogućnost primene koštanih substituenata u svakodnevnoj praksi kao i tehnike i transplantacione procedure. Takođe simpozijum je bio namenjen svima koji se bave lečenjem u ortopediji i traumatologiji, fizijatrima, lekarima opšte medicine, reumatolozima kao i lekarima koji se bave dijagnostikom i lečenjem osteoporoze i sportskih povreda.

Simpozijumu su prisustvovali vodeći eksperti iz oblasti regenerativne ortopedije te držali predavanja. Prikazane su mogućnosti uzorkovanja, pripreme i aplikacije matičnih ćelija u oblasti regenerativne orotpedije, mogućnosti uzorkovanja, primene i protokola lečenja raznim derivatima krvi prevashodno ORTHOKIN i plazme obogaćene trombocitima, mogućnost rekonstrukcija koštanog i hrskavičavog tkiva u svakodnevnoj kliničkog praksi, ali i dostignuća istraživanja matičnih ćelija u ortopediji i traumatologiji kojima se bave članovi udruženja.

Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj А-1-2334/14 i po njoj su usmeni predavači dobili 9, poster prezentacije 7, a slušaoci 5 bodova.

Članovi organizacionog odbora

Prof. dr Dušan Marić

Doc. dr Dušica Marić

Doc. dr Snežana Tomašević Todorović

dr Bojana Krstonošić

dr Zoran Milankov

Doc. dr Mirela Erić

Članovi naučnog odbora

Prof. dr Jovan Krajčinović

Prof. dr Milan Stanković

Doc. dr Vladimir Harhaji

Prof. dr Aleksandar Đorđević

Program simpozijuma

27. februar 2015.

12:00 Registracija učesnika
13:00 Pozdravna reč – Prof. dr Dušan Marić
13:05 Pozdravna reč ASTAS – Dr Vaso Kecojević
13:15 Bone marrow stem cell in orthopedics – Dr Džihan Abazović
13:30 Adipose derived stem cell in surgery – Dr Katarina Anđelkov
13:45 Stem cell in orthopedics – Prof. dr Stefano Zanasi
Diskusija
14:45 Predavanje sponzora: Ivančić i sinovi – Dr Agnica Petković
Pauza za ručak
ORTHOKIN
16:15 Osteoarthritis – terapijske opcije – Prof. dr Goran Tulić
16:30 Naši rezultati u lečenju degenerativnih oboljenja zgloba primenom ortokin metode – Prof. dr Zoran Popović
16:45 Utjecaj regenerativne medicine u LCA ligamentoplastici – Dr sc. Nikica Daraboš
17:00 Preliminarni rezultati Orthokin terapije kod supraspinatus tendinopatije – Prof. dr Nemanja Damjanov i saradnici
17:15 ACS signaling matičnih ćelija in vitro – Prof. dr Dušan Marić
17:30 Kafe pauza
Diskusija
20:30 Svečana večera – restoran „Vidikovac“ – Ledinci

28. februar 2015.

PRP i koštani supstituenti

09:00 Transplantacije u ortopediji – Prim. dr Nenad Lujić
09:15 Koštani supstituenti – savremeni aspekti – Dr Agnica Petković
09:30 Hondralna rekonstrukcija – naša iskustva – Dr Oliver Dulić
Kafe pauza
10:15 Fascia – Doc. dr Dušica Marić
10:30 PRP u lična iskustva kod aktivnih sportista – Dr Boris Vukomanović
10:45 PRP Savremeni aspekti -Dr Džihan Abazović
11:00 Alotrasplantacije naša iskustva – Prof.dr Dragan Savić
11:15 Alotrasplantacije naša iskustva – Prof.dr Miroslav Milankov
11:30 Bioinformacioni inženjering u ortopediji – Dr Zoran Milankov
12:00 Diskusija, završna reč i dodela sertifikata
12:30 Ručak

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad