4. Kurs artroskopije kolena i skočnog zgloba

Kurs je održan od 29. do 30. maja 2015. u organizaciji ASTAS-a, Udruženja za artroskopsku hirurgiju i sportsku traumatologiju Srbije, u prostorijama Hotela Prezident i Kliničkog centra Vojvodine (Od 2013. godine Klinika za Ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodina, Novi Sad i ASTAS je postao zvanični edukacioni centar ESSKA za ovaj deo Evrope), a pod pokroviteljstvom ESSKA, uz učešće domaćih i stranih eksperata, iz oblasti artroskopske hirurgije, članova ESSKA, što je obezbedilo visok nivo predavanja.

Pored predavača sa Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine i Kliničkog centra Srbije, IZZDIO Novi Sad i DZ “Novi Sad”, koji su sa uspehom realizovali bazične kurseve iz artroskopije kolena 2009., 2010. i 2014. godine,  i ovog puta su kao predavači učestvovali i eminentni stručnjaci iz oblasti artroskopske hirurgije iz Bugarske (dr Robert Halvadijan), Hrvatske (dr Nikica Daraboš) i Makedonije (doc. dr Zlatko Temelkovski), kao i zvaničnici ESSKA dr Rogerio Pereira, Ph.D. (Portugal) i dr Xavier Martin Oliva, Ph.D (Španija).

Tema kursa je aktuelna više od decenije – prednji ukršteni ligament kolena (LCA). I pored velikog napretka u dijagnostici, tretmanu i rehabilitaciji ovih specifičnih povreda, i dalje postoji dosta kontroverzi. Polaznicima kursa su sažeta dotadašnja znanja o anatomiji, fiziologiji, lečenju i rehabilitaciji nakon operativnog lečenja povreda LCA.

Organizovan je uživo prenos operacija prednjeg ukrštenog ligamenta različitim grafonima, uz interaktivno učešće polaznika i operatera.

Po prvi put je bio održan mini kurs artroskopske hirurgije skočnog zgloba, uz prenos operacije uživo.

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije.

Opis edukacije

Kurs je bio namenjen lekarima specijalizantima i specijalistima ortopedije zainteresovanih za artroskopsku hirurgiju.

Rad je organizovan na modelima u parovima sa instruktorima.

Predavanja su se odvijala u kongresnoj sali Hotela Prezident i Sali za predavanja Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodina (video prenos operacija drugog dana Kursa).

Program kursa

29. maj 2015.

08:55 Otvaranje kursa i reč dobrodošlice
09:00 Istorija i razvoj hirurgije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Dušan Marić, Novi Sad, Srbija
09:20 Anatomija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Dušica Marić, Novi Sad, Srbija
09:40 Epidemiologija povreda prednjeg ukrštenog ligamenta – Prof. dr Milan Stanković, Novi Sad, Srbija
10:00 Fiziologija i biomehanika prednjeg ukrštenog ligamenta – Dr Vaso Kecojević, Novi Sad, Srbija
10:20 Kafe pauze

10:30 Etiologija povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Zlatko Temelkovski, Skoplje, Makedonija
10:50 Dijagnostika povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Vladimir Harhaji, Novi Sad, Srbija
11:10 Operativna tehnike u rekonstrukciji prednjeg ukštenog ligament-single/duoble bundle – Dr Robert Halvadjijan, Ph.D., Sofija, Bugarska
11:30 Izbor kalema za rekonstrukciju prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Srđan Ninković, Novi Sad, Srbija
11:50 Fiksacija kalema prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Doc. dr Marko Kadija, Beograd, Srbija
12:10 Kafe pauza
12:20 Rehabilitacija posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Dr Borko Vukosav, Novi Sad, Srbija
12:40 Povratak u sport posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Dr Rogerio Pereira, Ph.D., Porto, Portugal
13:00 Komplikacije rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Miroslav Milankov, Novi Sad, Srbija
13:20 Artroza nakon rupture prednjeg ukrštenog ligamenta kolena – Prof. dr Dragan Savić, Novi Sad, Srbija
13:40 Artroskopija skočnog zgloba – Dr Xavier Martin Oliva, Ph.D. – Barselona, Španija
14:00 Ručak
16:00-19:00 Praktične vežbe na modelima sa instruktorima
20:30 Večera

30. maj 2015.

9:00-13:00 Četiri artroskopske operacije sa prenosom uživo u sali za predavanja Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine
14:00 Ručak i dodela sertifikata
17:00 Zatvaranje kursa

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad