Arhiva stručnih skupova

Formiranjem Asocijacije za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije 2013. godine pred sobom smo kao osnovni cilj postavili edukaciju lekara iz oblasti oboljenja koštano-mišićnog sistema.

Od tada smo organizovali i učestvovali u organizaciji više desetina stručnih skupova, seminara i kongresa.

OsteoNS 2022

17. – 20.11.2022. održan u Novom Sadu. U okviru ovog stručnog skupa pored…

10. Balkanski kongres

23.-24.10. 2020. Kongres je održan u Novom Sadu – NIS kongresni centar…

Kurs Ankle Arthoplasty: The State of The Art

Od 30. do 31. januara 2020. godine, na Univerzitetu u Barseloni održava se vrhunski edukativni skup na temu Ankle Arthoplasty.

Šesti kongres SOTA u Novome Sadu

Od 20. do 22.09.2018. održan je 6. Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke asocijacije…

Clinical Investigator Training Course

Od 30. do 31.05.2017. održan je Clinical Investigator Training Course…

Stručni skup | DEXA kurs

Zbog velike zainteresovanosti naših kolega iz Srbije i regiona, u Novom Sadu se ponovo održava…

Dan borbe protiv osteoporoze

Od 19. do 20.10.2017. udruženje ASTAS je prigodno obeležilo Dan borbe protiv osteoporoze…

Dan borbe protiv osteoporoze

Od 21. do 22.10.2016. u ime IOF-a i ASTAS-a obeležen je u Vrdniku Dan borbe…

ECTS & Mellanby Centre Training Course

Od 10. do 11.06.2016. u saradnji sa ECTS i Mellanby Centre University of Shefild, ASTAS je organizovao kurs…

3. Simpozijum iz regenerativne

ortopedije Matične ćelije u regenerativnoj ortopediji održan je u Novome Sadu od 01.do 02.04.2016….

2. Simpozijum o regenerativnoj

ortopediji je održan od 27.02. do 28.02.2015. u Novome Sadu, u organizaciji Udruženja za regenerativnu ortopediju ORTO-CELL i ASTAS-a…

Novine u terapiji osteoporoze

U Beogradu je 17.12.2015. održan simpozijum – besplatna edukacija na temu novina u terapiji…

Stem cells application training

27.12.2015. je održan “Meeting of Regenerative orthopedics Society ORTO CELL and ASTAS”…

4. Kurs artroskopije kolena i skočnog zgloba

je održan od 29. do 30.05.2015. u organizaciji ASTAS-a, a pod pokroviteljstvom ESSKA, uz učešće domaćih i stranih eksperata…

Kurs dijagnostikovanja i lečenja osteoporoze

U periodu od 27.02. do 01.03.2015.godine održan je u Novome Sadu međunarodni kurs dijagnostifikovanja i lečenja osteoporoze…

3. Osnovni kurs artroskopije kolena

je održan od 30. do 31.05.2014. u prostorijama Kliničkog centra Vojvodine, u Novome Sadu, u organizaciji udruženja ASTAS i pod pokroviteljstvom ESSKA…

4. Balkanski kongres artroskopije

je održan od 26. do 28.09.2013. u Novome Sadu, uz učešće domaćih i stranih eksperata iz Nemačke, Velike Britanije, Italije, Katara…

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad