Arhiva stručnih skupova

Formiranjem Asocijacije za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije 2013. godine pred sobom smo kao osnovni cilj postavili edukaciju lekara iz oblasti oboljenja koštano-mišićnog sistema.

Od tada smo organizovali i učestvovali u organizaciji više desetina stručnih skupova, seminara i kongresa.

Kurs Ankle Arthoplasty: The State of The Art

Od 30. do 31. januara 2020. godine, na Univerzitetu u Barseloni održava se vrhunski edukativni skup na temu Ankle Arthoplasty.

Stručni skup | DEXA kurs

Zbog velike zainteresovanosti naših kolega iz Srbije i regiona, u Novom Sadu se ponovo održava…

Dan borbe protiv osteoporoze

Od 19. do 20.10.2017. udruženje ASTAS je prigodno obeležilo Dan borbe protiv osteoporoze…

Clinical Investigator Training Course

Od 30. do 31.05.2017. održan je Clinical Investigator Training Course…

Dan borbe protiv osteoporoze

Od 21. do 22.10.2016. u ime IOF-a i ASTAS-a obeležen je u Vrdniku Dan borbe…

ECTS & Mellanby Centre Training Course

Od 10. do 11.06.2016. u saradnji sa ECTS i Mellanby Centre University of Shefild, ASTAS je organizovao kurs…

3. Simpozijum iz regenerativne

ortopedije Matične ćelije u regenerativnoj ortopediji održan je u Novome Sadu od 01.do 02.04.2016….

Novine u terapiji osteoporoze

U Beogradu je 17.12.2015. održan simpozijum – besplatna edukacija na temu novina u terapiji…

Stem cells application training

27.12.2015. je održan “Meeting of Regenerative orthopedics Society ORTO CELL and ASTAS”…

4. Kurs artroskopije kolena i skočnog zgloba

je održan od 29. do 30.05.2015. u organizaciji ASTAS-a, a pod pokroviteljstvom ESSKA, uz učešće domaćih i stranih eksperata…

Kurs dijagnostikovanja i lečenja osteoporoze

U periodu od 27.02. do 01.03.2015.godine održan je u Novome Sadu međunarodni kurs dijagnostifikovanja i lečenja osteoporoze…

2. Simpozijum o regenerativnoj

ortopediji je održan od 27.02. do 28.02.2015. u Novome Sadu, u organizaciji Udruženja za regenerativnu ortopediju ORTO-CELL i ASTAS-a…

3. Osnovni kurs artroskopije kolena

je održan od 30. do 31.05.2014. u prostorijama Kliničkog centra Vojvodine, u Novome Sadu, u organizaciji udruženja ASTAS i pod pokroviteljstvom ESSKA…

4. Balkanski kongres artroskopije

je održan od 26. do 28.09.2013. u Novome Sadu, uz učešće domaćih i stranih eksperata iz Nemačke, Velike Britanije, Italije, Katara…

Šesti kongres SOTA u Novome Sadu

Od 20. do 22.09.2018. održan je 6. Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke asocijacije…

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad