Dan borbe protiv osteoporoze

Od 19. do 20. oktobra 2017. udruženje ASTAS je prigodno obeležilo Dan borbe protiv osteoporoze, u toku dva dana, organizovanjem stručnih predavanja prvog dana i radionice za pacijente drugog dana.

Pored eminentnih stručnjaka iz inostranstva, o problematici osteoporoze i njenim komplikacijama govorili su i prof. dr Edita Stokić, prim. dr Veselin Bojat, Dr Katarina Simić Pašalić i doc. dr Vladimir Harhaji.

Više o kursu

Po popisu iz 2011. godine u Vojvodini od 1,9 miliona stanovnika, njih skoro 760 hiljada su stariji od 50 godina od čega je žena 340 hiljada. Znajući svetske standarde, da oko 30% žena u menopauzi ima osteoporozu, moramo se zabrinuti nad brojem osoba koje ne da nisu lečene, nego nisu čak ni upućene od strane lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na DEXA pregled.

Da bi podigli osteoporozu u vidnom polju svih lekara koje u svakodnevnom radu ova problematika dotiče i omogućili da što veći broj pacijenata bude informisan na tu temu, povodom Dana borbe protiv osteoporoze organizovana je dvodnevna aktivnost.

Program

19. oktobra 2017., u Master centru u Novom Sadu, sa početkom u 14 sati, održana su sledeća predavanja:

  • Značaj screening-a masovnih nezaraznih bolesti – Mr. Radoslav Latinović, Public Health England, London, UK
  • Osteoporoza-značaj u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Prim. dr Veselin Bojat, direktor Doma zdravlja Novi Sad
  • Osteoporoza i gojaznost – Prof. dr Edita Stokić, pomoćnik direktora KC Vojvodine, Novi Sad
  • Bisfosfonati, kome i koliko dugo – Prim. dr Katarina Simić-Pašalić, Institut za reumatologiju, Beograd
  • Osteoporoza i dijabetes – Doc. dr Tijana Ičin, Klinika za endokrinologiju KC Vojvodine, Novi Sad
  • Značaj određivanja parametara koštanog metabolizma – Ass. dr Jovanka Paro-Novaković, Klinika za endokrinologiju KC Vojvodine, Novi Sad
  • Osteoporoza i sarkopenija – Doc. dr Vladimir Harhaji, Klinika za ortopediju KC Vojvodine, Novi Sad

20. oktobar 2017.

  • Drugi dan su u dva objekta Doma zdravlja Novi Sad organizovani informativni pult i screening mesta za pacijente

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad