O nama

ASTAS je formiran 2013. godine.
Cilj udruženja je edukacija lekara različitih specijanosti iz oblasti sportske traumatologije, artroskopske hirurgije, osteoporoze i ostalih oboljenja koštano-mišićnog sistema.
Članstvom u regionalnim, evropskim i svetskim udruženjima ASTAS pruža mogućnost lekarima iz Srbije za povezivanje i razmenu iskustava sa najeminentnijim stručnjacima iz ovih oblasti medicine.

Aktuelni simpozijumi & kongresi

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

Formiranjem Asocijacije za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije 2013. godine pred sobom smo kao osnovni cilj postavili edukaciju lekara iz oblasti oboljenja koštano-mišićnog sistema.

Tokom prvih pet godina postojanja organizacijom bazičnih i naprednih kurseva iz oblasti artroskopske hirurgije i sportske traumatologije, brojnih nacionalnih i regionalnih simpozijuma iz oblasti osteoporoze i regenerativne medicine, odnosno međunarodnih kongresa (Balkanski kongres artroskopije 2013. godine, Kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije 2018. godine) odgovorili smo na ovaj zahtevan zadatak na najvišem nivou u pogledu kvaliteta sadržaja stručnih skupova i velikog broja prisutnih lekara iz Srbije i zemalja u regionu.

Članstvom u regionalnim (Balkanska asocijacija za artroskopsku hirurgiju i sportsku traumatologiju), evropskim (ESSKA – European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) i svetskim udruženjima (IOF- International osteoporosis foundation), ostvarili smo drugi ciljpovezivanje sa stručnjacima širom sveta i otvaranje mogućnosti za stručno usavršavanje lekara iz Srbije u inostranstvu.

Povezivanje sa udruženjima pacijenata obolelih od oboljenja koštano-mišićnog sistema jedan je od ciljeva udruženja u budućnosti. Zajednički rad na podizanju svesti o značaju ovih oboljenja sa udruženjima pacijenata je model koji će učvrstiti mesto i ulogu ASTAS-a u segmentu društvene odgovornosti, odnosno medicinske edukacije šire društvene zajednice.

Organizacija udruženja

Članovi osnivači imaju 51% glasova

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad