OsteoNS 2022 – 2nd Annual Meeting on Musculoskeletal diseases – Osteoartrosis, Osteoporosis and Sarcopenia & 10. Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery

Dragi prijatelji,

kao što smo i najavili predhodne godine, OsteoNS 2022. će biti zajednički skup fizijatara, ortopeda, reumatologa, endokrinologa, radiloga, patofiziologa, lekara opšte medicine, zapravo svih onih koji se bave diganostikom i lečenjem pacijenata sa patologijom lokomotornog sistema. Drugo izdanje ovog stručnog skupa ima dve celine – 10. Balkanski kongres artroskopije i sportske traumatologije, na koji će se nadovezati OsteoNS 2022, godišnji multidisciplinarni kongres sa temama iz oblasti osteoporoze, osteoartritisa i ostalih mišićno-skeletnih oboljenja. Zahvaljujući tome dolazak su potvrdili prof. Jean Yves Reginster -predsednika ESCEO, prof. Ali Mobasheri – predsednik OARSI, prof. Mirko Petrovic – predsednik EuGMS, očekujemo potvrde predsednika EFORTa, IOFa, CTFa, kao i mnogobrojnih domaćih i stranih eksperata iz oblasti koje će biti pokrivene skupovima.

Detaljan program skupa ćete dobiti u sledećem pozivnom pismu ali ono što želimo da već sada znate je da smo za nedelju, 20.11.2022. planirali okrugli sto sa moderatorima koji će biti specijalisti ortopedije, fizikalne medicine kao i fizioterapeuti ali u kojem želimo da aktivno učešće uzmu svi učesnici. Postoje mnoge dileme, nesporazumi, različiti stavovi ne samo između specijalista različitih specijalnosti, nego i između istih. Jedni bez drugih ne možemo imati najbolji ishod lečenja pacijenata i biti uspešni, zato kad se već okupimo svi na jednom mestu, želimo da organizujemo sesiju za konstruktivan dijalog i razmenu ideja u kojoj će svi učestvovati.

Znamo da volite da dođete u naš lepi grad- zato će i OsteoNS 2022. biti održan u Novom Sadu u periodu od 17. – 20.11.2022. U okviru ovog stručnog skupa pored 10th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery, biće održan i Basic kurs artroskopije kolena, što će mu dodatno dati na težini i značaju u godišnjem kalendaru stručnih skupova iz pomenutih oblasti.

PREDSEDAVAJUĆI KONGRESA:

Prof. dr Radmila Matijević
Prof. dr Miroslav Milankov

Paketi – smeštaj, kotizacije učesnika

Lekari – aktivni učesnici:

✓ kompletan aranžman – kotizacija sa smeštajem u hotelima po izboru organizatora u jednokrevetnoj sobi – 400 eura
✓ kompletan aranžman* – kotizacija sa smeštajem u hotelima po izboru organizatora u dvokrevetnoj sobi – 350 eura
✓ kotizacija ** – 250 eura
* kompletan aranžman podrazumeva smeštaj u hotelu (dva noćenje sa doručkom) + ručak 18. i 19.11. i svečanu večeru 18.11.2022. kao i kafe pauze prema programu, prisustvo predavanjima, kongresni materijal.
** kotizacija podrazumeva ručak 18. i 19.11. i svečanu večeru 18.11.2022. kao i kafe pauze prema programu, prisustvo predavanjima, kongresni materijal.

Predstavnici farmaceutskih kompanija:

✓ kompletan aranžman – smeštaj u hotelima po izboru organizatora
u jednokrevetnoj sobi – 300 eur
✓ kompletan aranžman – smeštaj u hotelima po izboru organizatora
u dvokrevetnoj sobi – 280 eur

(paketi podrazumevaju smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom, ručak prvog i drugog dana skupa, svečanu večeru prvog dana, kafe pauze).
Plaćanja će biti realizovana po srednjem kursu NBS.

Mesto održavanja skupa:

     Tehnički organizator kongresa: Udruženje ASTAS

     Kongresni centar NIS Naftagas, Narodnog fronta 12, Novi Sad

 

     Kontakt osoba:
     Milica Trkulja, tehnički sekretar ASTAS-a

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad