Sekcija za kuk

Degenerativno oboljenje kuka je jedan od najčešćih uzroka pojave bola u kuku. Oboljenje ima progresivan karakter, što znači da polako nastaje i vremenom se tegobe pogoršavaju. Oko 10% svetske populacije starije od 50 godina boluje od ove bolesti.

Uzrok propadanja zgloba može biti nepoznat, što se naziva primarna artroza (okoštavanje) ili je posledica prethodnog oboljenja ili povrede zgloba kuka, kad se naziva sekundarna artroza.

Aktuelni simpozijumi & kongresi

Artritis

Glavni uzroci nastanja artritisa

Postoji pet glavnih uzroka nastanja artritisa:

 1. osteoartritis
 2. reumatoidni aartritis
 3. ankilozantni spondilitis
 4. sistemski lupus eritematosus
 5. i psorijatični artritis

Zajedničko za sve je da vremenom dovode do smanjenja obima pokreta kuka uz prisustvo jačih ili slabijih bolova. Može biti zahvaćen jedan ili oba zgloba kod istog pacijenta.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i radioloških nalaza (radiografija, CT ili MRI) nakon čega se donosi odluka o daljem načinu lečenja.

Lečenje

Lečenje podrazumeva:

 • medikamentoznu terapiju
 • fizikalne procedure
 • i operativno lečenje

Operativno lečenje podrazumeva:

 • korektivne osteotomije (što se danas sve ređe koristi)
 • artroplastiku zgloba protezom kuka
 • i u novije vreme kod početnih stadijuma i impigement sindroma primenjuje se artroskopska hirurgija zgloba kuka

Cilj svakog lečenja je da se smanji lokalni upalni proces, smanji bol i poveća obim pokreta.

Prof. dr Dragan Savić

Sekcija za kuk
d.savic@astas.rs

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad