Šesti Kongres SOTA

Šesti Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke asocijacije (SOTA) je održan u Novome Sadu, u Master centru od 20. do 22. septembra 2018. godine, u organizaciji Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu (predsednik kongresa – Prof. dr Miroslav Milankov).

Ovaj međunarodni stručni skup je bio nova prilika da se obnove, učvrste i prošire kontakti sa kolegama iz regiona, ali i sa gostima koji su došli iz ostalih delova Evrope i sveta.

Tokom ovog međunarodnog stručnog skupa stvorena je prilika da se nakon dve godine od prethodno održanog Kongresa u Beogradu ponovo razmene iskustva, pokušaju razrešiti neke od dilema u svakodnevnom radu, te da se lekari upoznaju sa novim, modernim evropskim i svetskim trendovima u ortopedsko – traumatološkoj struci. U tome su pomogli renomirani međunarodni predavači po pozivu koji su u naučnom i stručnom smislu jedni od vodeći stručnjaka u oblasti ortopedske i traumatološke hirurgije.

Susret kolega iz različitih zemalja i regiona, sa drugačijim načinima rada, delovao je stimulativno na razmenu ideja i imao za posledicu lični i profesionalni napredak svih učesnika.

Takođe, organizacioni tim je veoma rado svim zainteresovanim učesnicima Kongresa omogućio da se upoznaju sa najznačajnijim kulturno – turističkim znamenitostima Evropske prestonice mladih za 2019. i Evropske prestonice kulture za 2021. godinu, Novim Sadom.

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad