Novine u terapiji osteoporoze

U Beogradu je u decembru 2015. održan simpozijum – besplatna edukacija na temu novina u terapiji osteoporoze. Skup je održan u prostorijama DLV-a, 03. decembra 2015. godine i u Hotelu “88 rooms”, u Beogradu 17. decembra 2015.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije А-1-2635/15 sa 5 bodova za slušaoce.

Program:

  • Epidemiologija socio-ekonomski i klinički značaj osteoporoze – Prof. dr Dušan Stefanović
  • Patofiziologija osteoporoze – Prof. dr Branka Kovačev Zavišić
  • Novine u terapiji osteoporoze – Prof. dr Milan Petronijević
  • Terapijski izbor i individualni pristup u lečenju osteoporoze – Dr Milena Đurić

Više o kursu

Osteoporoza je sistemska bolest skeleta, koja je posledica smanjene čvrstine kostiju, što povećava rizik za njihove prelome. Predstavlja najrasprostranjeniju nezaraznu bolest u savremenom svetu, a posebno u nerazvijenom.

Osteoporoza sa sobom nosi značajan morbiditet i mortalitet. Podaci iz SAD kažu da oko 10 miliona odraslih Amerikanaca imaju osteoporozu, a u 34 miliona je prisutna niska mineralna koštana gustina (osteopenija) sa povećanim rizikom za prelome. Više od 1,5 miliona osteoporotičnih preloma se dešava u SAD svake godine što uzrokuje oko pola miliona hospitalizacija, 800.000 poziva za hitnu pomoć i preko 2.500.000 kućnih poseta lekara.

Prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba čine oko polovine svih osteoporotičnih preloma. Prati ih jak bol koji u akutnom periodu može trajati između 4 do 6 nedelja, gubitak telesne visine, deformacija kičmenog stuba (kifoza) i globalni poremećaj psihičkih i fizičkih funkcija.

Prelom jednog pršljena kičme udvostručuje verovatnoću preloma sledećeg ili preloma kuka. Prelomi kuka prestavljaju najtežu kliničku manifestaciju osteoporoze jer nose rizik smrtnosti od 20% u prvoj godini posle preloma. Prelomima kuka su podjednako izloženi i žene i muškarci, a najznačajniji faktori rizika su starost i pad.

Socioekonomski aspekt osteoporoze govori o enormnim troškovima koje društvo izdvaja za lečenje osteoporotičnih preloma.

Prema podacima iz SAD u 2002. godini utrošeno je oko 15 milijardi dolara na saniranje posledica osteoporotičnih preloma.

Otkriće receptora aktivator nuklearnog faktora-kB ligand (RANKL) kao ključnog regulatora aktivnosti osteoklasta omogućilo je novi terapeutski cilj u osteoporozi.

Prethodne studije su pokazale da denosumab, visoko specifično anti-RANKL antitelo, brzo i značajno smanjuje resorpciju kostiju. Farmakokinetika ovog antitela omogućava doziranje subkutanom injekcijom u intervalu od 6 meseci. Denosumab, sudeći po rezultatima kliničkih studija ali i iskustvima iz svakodnevne kliničke prakse, prestavlja snažno oružje u borbi protiv osteoporoze kako danas tako i u budućnosti.

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad