Stem cells application training

Kurs je održan 27. novembra 2015., pod imenom “Meeting of Regenerative orthopedics Society ORTO CELL and ASTAS”, u organizaciji Kliničkog centra Vojvodine, Emergency center.

Kurs je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj A-1-3019/15 i po njoj su usmeni predavači dobili 3, a slušaoci 2 boda.

The President of regenerative orthopedics Society ORTO CELL – Prof.dr Dušan Marić

Program kursa

27. novembar 2015.

8:30-9:00 Registration
9:00-9:15 Introducing lecture – Prof. dr Stefano Zanasi – Clinical application of regenerative medicine in osteoarthritis and sport traumatology
10:45-11:00 Coffee break
11:00-13:30 Live surgery demo – Prof. dr Stefano Zanasi, dr Vaso Kecojević
IN OR live in stem cell preparation – Dr Džihan Abazović, prof. dr Dušan Marić
Moderators: prof.dr Dušan Marić, dr Vaso Kecojević, dr Džihan Abazović
14:00 Lunch

“ASTAS se trudi da dovede vrhunske svetske i evropske hirurge, sportske lekare na naše konferencije i kurseve kako bi učili od njih. S druge strane želja nam je da i naše članove šaljemo da uče u obrazovnim centrima u Evropi i svetu. Cilj nam je da se povežemo, sarađujemo i razmenjujemo informacije sa sličnim organizacijama. Prvi test smo imali kao organizatori 4. Balkanskog artroskopskog kongresa 2013. godine u Novome Sadu, pod pokroviteljstvom ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy).

Naše udruženje je zvanično postalo i član IOF-a (International Osteoporosis Foundation).”

Dr Vaso Kecojević

Ortopedski hirurg
Predsednik ASTAS-a
Potvrda ESSKA edukativnog centra

Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije

"Vreme leti ne čekajući nikoga."

info@astas.rs

Heroja Pinkija 6, Novi Sad